قبلی
30\&چهارشنبه29;\16\&1029;\ دی\&چهارشنبه29;\/\16\&1029;\

بازنمایی رسانه‌ای

همه داستان را نمی‌دانید! همه رسانه‌ها ساختارمند هستند رسانه‌ها در انعکاس یا انتشار واقعیات، از ساختارهای زیرکانه‌ای بهره می‌برند که برداشت‌ها، واکنش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را نسبت به آن تغییر می‌دهد. به عبارت ساده‌تر دیدگاه ما نسبت به واقعیت بر مبنای …