قبلی
31\&چهارشنبه31;\02\&431;\ تیر\&چهارشنبه31;\/\02\&431;\

شما دچار فابینگ هستید، اگر….

اختلال فابینگ (Phubbing)، به افرادی تعلق می‌گیرد که در هر موقعیت اجتماعی و خانوادگی به جای توجه به دیگران، به تلفن همراه خود توجه و به‌طور وسواس‌گونه‌ای آنرا چک می‌کنند. این اختلال می‌تواند روابط حضوری و ارتباطی شما را به …