قبلی
30\&چهارشنبه29;\31\&1029;\ دی\&چهارشنبه29;\/\31\&1029;\

مرگ دو روزنامه چاپی در هفته

طبق گزارش‌های انجام شده در ایالات متحده، در پایان ماه می سال 2022، تعداد روزنامه‌های چاپی به 6377 مورد رسید که در مقایسه با 8891 روزنامه در سال 2005، کاهش 2541 موردی داشته است که اکثر این روزنامه‌ها متعلق به …